Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 28. november 2023

Per-Willy Amundsen

Else Marie Rødby

leder

ordfører