Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

Meld. St. 11 (2023-2024), Innst. 258 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruks- og matdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 11.04.2024Innst. 258 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 11 (2023-2024) Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket, jf. Innst. 258 S (2023-2024). Stortinget vedtok å be regjeringen følge opp 12 ulike anmodningsvedtak, herunder bl.a. snarest mulig starte arbeidet med en offentlig utredning som kan legge grunnlag for en stortingsmelding om fremtidens matsystemer, vektlegge Norges beredskapspotensial i oppfølging av Totalberedskapskommisjonen, sikre at kritiske samfunnsfunksjoner gis fortrinn ved kriser, utarbeide beredskapsplaner som sikrer alle nordmenn nok mat ved kriser, ta initiativ til en felles nordisk risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningssikkerhet for mat, arbeide etter et mål om 50 pst. selvforsyning innen 2030, gå gjennom tilskuddssystemet og vurdere om overføringene til jordbruket fører til en styrking av norsk selvforsyning, og sørge for at timetall pr. årsverk i jordbruket trappes ned til 1750 timer fram til 2027.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.04.2024

  Debattert i Stortinget 18.04.2024
  Votert i Stortinget 18.04.2024