Innstilling fra næringskomiteen om Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. april 2024

Willfred Nordlund

Torgeir Knag Fylkesnes

leder

ordfører