Voteringsoversikt for sak:

Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.11.2013 Kl. 10:09:58)
  For

  Det ble votert over:

  Komiteens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger