Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Innst. 31 S (2013-2014) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.11.2013 Innst. 31 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2013