Voteringsoversikt for sak:

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.02.2015 Kl. 19:50:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.02.2015 Kl. 19:50:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.02.2015 Kl. 19:50:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (03.02.2015 Kl. 19:51:15)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (03.02.2015 Kl. 19:51:38)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet en stortingsmelding om langtidsplan for forskning 2015-2014, og en investeringsplan for bygg vedtatt i den sammenheng.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger