Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024

Meld. St. 7 (2014-2015), Innst. 137 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.01.2015 Innst. 137 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding om langtidsplan for forskning 2015-2014, og en investeringsplan for bygg vedtatt i den sammenheng.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015