Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Dette dokument

  • Innst. 137 S (2014–2015)
  • Kildedok: Meld. St. 7 (2014–2015)
  • Dato: 27.01.2015
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 23

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 27. januar 2015

Trond Giske

Marianne Aasen

leder

ordfører