Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tryggere bolighandel
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.11.2015 Kl. 13:35:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.11.2015 Kl. 13:36:28)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (26.11.2015 Kl. 13:36:54)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tryggere bolighandel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger