Representantforslag om tryggere bolighandel

Dokument 8:68 S (2014-2015), Innst. 46 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Stine Renate Håheim, Arild Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.11.2015 Innst. 46 S (2015-2016)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tryggere bolighandel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 10.11.2015

      Behandlet i Stortinget: 26.11.2015