Representantforslag om tryggere bolighandel

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Stine Renate Håheim, Arild Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.11.2015 Innst. 46 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tryggere bolighandel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2015