Voteringsoversikt for sak:

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2016 Kl. 16:46:49)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Endringen gjaldt fiskeriforskning under kap. 925 og 927 og ble vedtatt uten merknad.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger