Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Dette dokument

  • Innst. 117 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 25 S (2016–2017), kap. 925 og 927
  • Dato: 06.12.2016
  • Utgiver: kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, den 6. desember 2016

Iselin Nybø

Martin Henriksen

fung. leiar

ordførar