Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om studentombud
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:49:16)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen komme med et forslag til en lovbestemmelse som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha studentombud. Det skal være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon hvordan ordningen med studentombud organiseres. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger