Representantforslag om studentombud

Dokument 8:48 S (2017-2018), Innst. 122 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jette F. Christensen, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 13.02.2018 Innst. 122 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen komme med et forslag til en lovbestemmelse som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha studentombud. Det skal være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon hvordan ordningen med studentombud organiseres. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2018