Voteringsoversikt for sak:

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.12.2020 Kl. 14:37:55)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.12.2020 Kl. 14:38:17)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (10.12.2020 Kl. 14:38:27)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. Loven ble vedtatt. Loven trer i kraft straks.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet