Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.03.2021 Kl. 19:03:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.03.2021 Kl. 19:03:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.03.2021 Kl. 19:04:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 91 S (2020-2021) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser, jf. Innst. 273 S (2020-2021). Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. For ordens skyld vises det til at Stortinget ved behandlingen av en annen sak, jf. Innst. 233 S (2020-2021), har bevilget 260 mill. kroner til en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger