Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:02:37)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:03:05)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger