Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 11. mai 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Tage Pettersen

leder

ordfører