Representantforslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

Dette dokument

  • Representantforslag 193 S (2020–2021)
  • Fra: Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
25. mars 2021

Freddy André Øvstegård

Nicholas Wilkinson

Karin Andersen

Eirik Faret Sakariassen

Kari Elisabeth Kaski

Lars Haltbrekken