Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 19 (2011-2012)
Om norsk konkurranseevne og utfordringer tilknyttet stigende kostnadsnivå, svak produktivitetsvekst, sysselsettingsreduksjon i privat sektor og økende avhengighet av oljeinntekter og oljerelatert aktivitet, som gir stadig vanskeligere vilkår for annen næringsvirksomhet og næringsutvikling
Datert: 20.10.2011
Besvart: 17.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Trygghet for den framtidige velferden skapes gjennom konkurransekraft. Norsk økonomi er sterk, men får samtidig stadig sterkere preg av avhengighet av oljeinntekter og aktivitet avledet av oljevirksomhet. Kostnadsnivået stiger langt raskere enn hos våre handelspartnere og produktivitetsveksten har de siste 5 årene vært svak. Resultatet er at det blir stadig vanskeligere for annen næringsvirksomhet å overleve og utvikle nye konkurranseutsatte arbeidsplasser. Siden 2008 er det nedgang i sysselsettingen i privat sektor, mens det er kompensert gjennom nye jobber i offentlig sektor. På sikt er ikke dette bærekraftig og det undergraver utviklingsmulighetene for store deler av landet når en ser langsiktig på utviklingen.
Bekymrer dette statsråden, og hvilke langsiktige virkemidler og prioriteringer mener han det er viktig å vektlegge for å møte utfordringen?

Les hele debatten