vedtak til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Dette dokument

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

Dag Terje Andersen
president