Vedtak til lov om endringer i finanslovgivningen mv.

I Stortingets møte 12. november 2015 ble det gjort slikt

Olemic Thommessen
president