Vedtak til lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis

I Stortingets møte 13. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis

I

I lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president