Lov om oppheving av lov 18. desember 1998 nr. 75 om overgangsregel til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Dette dokument

År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om oppheving av lov 18. desember 1998 nr. 75 om overgangsregel til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Lov 18. desember 1998 nr. 75 om overgangsregel til lov 6. juni 1975 nr. 39 om eigedomsskatt til kommunane oppheves med virkning straks.

Jorunn Ringstad Olav Gunnar Ballo
president sekretær