Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2000-2001), Innst. O. nr. 23 (2000-2001), beslutning. O. nr. 20-31 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2000 Innst. O. nr. 23 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2000