Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 23. november 2000

Dag Terje Andersen Børge Brende Siv Jensen
leder ordfører sekretær