Ønsker kandidater til ny sivilombudsmann

Arne Fliflet går av som sivilombudsmann 1. januar 2014. Stortinget ønsker en åpen prosess der aktuelle kandidater til vervet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen kan melde sin interesse.

Sivilombudsmann Arne Fliflet går av 1. januar 2014. Foto: Sivilombudsmannen
Sivilombudsmann Arne Fliflet går av 1. januar 2014. Foto: Sivilombudsmannen

Arne Fliflet har hatt vervet som sivilombudsmann siden 1990.


Sivilombudsmannen er Stortingets ombudsmann for forvaltningen, og Stortinget ønsker en åpnere prosess enn tidligere i arbeidet med å finne en ny sivilombudsmann.


Det er Stortinget i plenum som velger sivilombudsmann, en posisjon som er et viktig offentlig tillitsverv. Valget skjer hvert fjerde år etter et stortingsvalg, og det har tidligere vært slik at valgkomiteen har gitt innstilling om dette vervet.


Ikke lukket til personlige og profesjonelle nettverk

– Vi vil at det skal være en prosess som ikke er lukket til de personlige og profesjonelle nettverkene vi som enkeltpersoner står i. Dette er et eksempel på at Stortinget ønsker å være mer åpen mot offentligheten, sier stortingspresident Olemic Thommessen. Han tror en sivilombudsmanns største utfordring er å balansere formalia og hjertevarme.


Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen etter lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 nr. 8, og skal sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen føres hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.


Stortinget har gått ut med følgende utlysning og ber om forslag til aktuelle kandidater og at interesserte kandidater melder seg innen 12. desember:


Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

Vervet som Sivilombudsmann er ledig fra 1. januar 2014. Ombudsmannen velges av Stortinget for en periode på fire år fra første årsskifte etter et stortingsvalg.


For vervet kreves kvalifikasjoner tilsvarende høyesterettsdommer. Vedkommende er også leder av Sivilombudsmannens kontor. Kontoret har for tiden ca. 50 ansatte, fordelt på fem juridiske fagavdelinger og en administrasjon. Ombudsmannen må følgelig kunne kombinere svært gode faglige kvalifikasjoner med profesjonell virksomhetsledelse.


For mer informasjon om Sivilombudsmannen, se: www.sivilombudsmannen.no


Ombudsmannen godtgjøres på linje med høyesterettsdommer, for tiden kr 1 554 000,- per år. Fra lønnen trekkes 2 prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.


Spørsmål kan også rettes til Geir Fottland ISCO Group AS tlf. 22 06 87 00, e-post: fottland@iscogroup.no


Interesserte kandidater bes sende CV, vitnemål, attester og annen relevant informasjon til Stortingets direktør, 0026 Oslo eller på e-post til ida@stortinget.no, innen 12. desember 2013.


Sist oppdatert: 19.11.2013 14:11