Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Publiserte notater

Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver.

Alle spørsmål som mottas er konfidensielle, og det samme gjelder svarnotatene fra seksjonen. Hvis en oppdragsgiver offentliggjør et notat, samtykker til offentliggjøring eller refererer innhold og kilde offentlig, anses oppdragsgiver å ha gitt avkall på konfidensialiteten. Noen av de notatene som er offentlige, presenteres nedenfor.

Merk: Notatene er skrevet ut fra oppdragsgivers behov og ofte med korte frister. Notatene viser kun status på svartidspunktet, og informasjonen kan derfor være utdatert.

Tematisk sortering

Notatene er sortert etter komiteinndelingen og kategorien «Storting»:

Storting

Arbeid og sosial

Energi- og miljø

Familie og kultur

Finans

Helse og omsorg

Justis

Kommunal og forvaltning 

Næring

Transport og kommunikasjon

Utenriks og forsvar

Utdanning og forskning

Sist oppdatert: 28.02.2024 09:54
: