Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon

Dokument 8:81 S (2017-2018), Innst. 262 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 262 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere å sette ned en totalberedskapskommisjon når viktige reformarbeid i justissektoren er avsluttet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2018