Lov om kjøttproduksjon

Ot.prp. nr. 72 (1995-96), Innst. O. nr. 31 (1996-97), beslutning. O. nr. 35 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 05.12.1996 Innst. O. nr. 31 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 10.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 17.12.1996