Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 57 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til å sette i kraft en protokoll undertegnet 8.9.2021 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Belgia.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021