Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2022

Innst. 18 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 18.10.2021 Innst. 18 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.10.2021

   Debattert i Stortinget 20.10.2021
   Votert i Stortinget 20.10.2021