Interpellasjon fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 21 (1991-92)
Datert: 15.11.1991
Svart på: 14.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Nyare viten om fåren ved kvikksølv i menneskjekropp og miljø, gjer at ein no tek debatten om amalgam meir alvorleg enn før. Dei mange menneskje som har fått helseplager på grunn av amalgamen, har ikkje fått hjelp. Berre synlege allergiar har vore registrerte. Nyare vitskapelege metodar (Dimaval) avslører kvikksølv, kopar og tinn i spytt og urin hos amalgambrukarar, noko vanlege testar ikkje har gjort. Svært mange har vorte friske ved å skifte tannfyllingar. Helsedirektoratet åtvarar no mot å bruke gull og amalgam saman.
Meiner statsråden at det er forsvarleg å halde fram med å bruke eit så giftig stoff i munnen på born og vaksne, når det er reist så mykje tvil om at det er skadeleg?"