Interpellasjon fra Haakon Blankenborg (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 20 (2002-2003)
Om hva Regjeringen har gjort for å støtte opp om handlingsplanen for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning, og om tiltak for at den kan bli gjennomført
Oversendt regjeringen: 21.03.2003
Svart på: 08.05.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A): Spørsmålet om spredning av masseødeleggelsesvåpen, herunder kjernefysiske våpen, er mer sentralt enn på lenge. Da Ikkespredningsavtalen ble forlenget på ubestemt tid i 1995, ble kravene til tilsynsprosessen skjerpet med et sett av "Prinsipper og målsettinger for kjernefysisk ikke-spredning og nedrustning". Under tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen i 2000 ble målsettingene ytterligere spesifisert gjennom en handlingsplan for kjernefysisk nedrustning og ikkespredning. I tiden 28. april - 9. mai i år skal det avholdes et nytt forberedelsesmøte fram mot tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen i 2005.
Hva har Regjeringen gjort for å støtte opp om handlingsplanen, og hva vil Regjeringen gjøre for at planen kan bli gjennomført?

Les heile debatten