Interpellasjon fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2005-2006)
Om konkurransepolitikken og sikring av effektiv konkurranse på sentrale forbrukerområder
Oversendt regjeringen: 13.01.2006
Svart på: 14.02.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Aktiv konkurranse gir forbrukerne lavere priser og økt mangfold, samtidig som konkurranseevnen til næringslivet blir styrket gjennom reduserte kostnader og økt innovasjonspress. Svak konkurranse tilgodeser normalt de største aktørene på bekostning av forbrukere og mindre konkurrenter. Konkurranse og mangfold gir økt innovasjon også innen offentlig tjenesteyting. Norge har en streng konkurranselovgivning, og Stortinget vedtok ny konkurranselov i 2004 og behandlet stortingsmelding om konkurranse i 2005. Konkurransetilsynet er et sentralt virkemiddel i oppfølgingen av konkurransepolitikken.
Hvordan vil Regjeringen følge opp konkurransepolitikken for å sikre effektiv konkurranse på sentrale forbrukerområder som elforsyning, meieri, dagligvare, luftfart, finansnæringen, bokbransjen, telekom og mindre og lokale markeder?

Les heile debatten