Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2011-2012)
Om hvordan de store investeringene i nye jagerfly over et 30 års løp vil innvirke på Forsvarets øvrige behov, og når man tenker å legge frem en samlet melding med konsekvensutredninger, slik at Stortinget kan gi sitt syn
Oversendt regjeringen: 15.06.2011
Svart på: 27.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det pågår for tiden en debatt om anskaffelsesprosessen og prisen på våre nye jagerfly. Regjeringens forarbeid har ikke vært imponerende i det hele tatt. Den store utfordringen blir likevel å få klargjort hvordan investeringer i størrelsesorden på mer enn 140 mrd. kr over et 30 års løp vil innvirke på Forsvarets øvrige behov. I en tid da flere av Kystvaktens fartøy trenger å skiftes ut er det vanskelig å se for seg at dette kan skje samtidig med jagerflykjøpet. Likeledes har man behov for å se på et fremtidig ubåtvåpen, også det med store kostnader. Debatten om nye redningshelikopter er ikke avsluttet selv om regjeringen har uttalt at det jobbes med saken.
Så det store spørsmålet blir hvordan regjeringen har tenkt å løse utfordringene i størrelsesorden 200 mrd. kr investerings- og driftsmessig, og videre når man tenker å legge frem en samlet melding om dette, med konsekvensutredninger, slik at Stortinget kan gi sitt syn?

Les heile debatten