Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 19 (2012-2013)
Om prioriteringer og målsettinger i 2012 og 2013 for bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen, og om å bidra til at Saddam Husseins gassing av kurdere i Halabja i 1988 blir anerkjent som folkemord
Oversendt regjeringen: 03.10.2012
Svart på: 25.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Norge er i 2012 og 2013 medlem av eksekutivrådet til Kjemivåpenkonvensjonen, og har dermed både mulighet og ansvar for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Siden første verdenskrig har verden forstått faren ved disse våpnene, og selv om fredsbevegelser over hele verden har jobbet iherdig for å stoppe spredning, har masseødeleggelsesvåpen blitt produsert og brukt helt opp til i dag. Saddam Husseins gassing av kurdere i Halabja i 1988 har vi friskt i minnet, mens det syriske regimets uttalelser nylig sendte sjokkbølger til verden og satte masseødeleggelsesvåpen igjen på agendaen.
Hva vil utenriksministeren se på som sine viktigste prioriteringer og målsettinger i 2012 og 2013 når det gjelder bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen, og vil utenriksministeren eksempelvis bidra til at Halabja (al-Anfal)-angrepene mot kurderne blir anerkjent som folkemord?

Les heile debatten