Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2017-2018)
Om politiets arbeid mot kriminelle gjenger og bakmennene til disse, og bruk av metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesing i den sammenhengen
Oversendt regjeringen: 26.02.2018
Svart på: 10.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det viktigste og vanskeligste i arbeidet mot kriminelle gjenger og deres rekruttering av unge er å ta bakmennene. Både i gjengene som har operert i Oslo-området siden 1980-tallet, og i nyere gjenger i Oslo Sør og andre steder, har lederne i årevis gått fri. De som tas av politiet når de utfører vold, kidnapping, narkotikasalg m.m. nekter å snakke om hvem de jobber for. Vitner og andre som vet noe, frykter lemlesting av 'tystere', og politiet sliter med å få informasjon. Det kreves konsentrert innsats fra politispesialister i måneder og år for å få avslørt og dømt hovedmennene. Man bør gå etter pengene og allianser med utenlandske gjenger og bruke metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesning, som Stortinget ga lovhjemler for i 2016.
Er politiet i dag satt opp for å bruke de nye hjemlene og andre metoder i arbeidet mot gjengene, og hvordan mener statsråden at arbeidet for å ta bakmennene må utvikles og forbedres?

Les heile debatten