Interpellasjon fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2020-2021)
Om å bekrefte at det i dag er ulovlig for politiet å ransake f.eks. mobiltelefon og hjem i møte med brukere av illegale rusmidler, og å klargjøre at politiet vil beholde nødvendige hjemler hvis brukerdoser avkriminaliseres
Datert: 23.03.2021
Svart på: 22.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): I Stortingets høring om rusreformen kom det fram at politiet bruker mer tvang i møte med brukere av illegale rusmidler enn det er hjemmel for. Riksadvokaten var tydelig på at bruk alene ikke åpner for å ransake for eksempel telefon. Likevel viste en rekke andre høringsinstanser til at dette var vanlig praksis, deriblant statsadvokaten og Norsk Narkotikapolitiforening. I media har vi sett eksempler på omfattende ransaking utelukkende basert på bruk, uten at det er mistanke om for eksempel salg. Statsadvokaten uttalte også følgende: "Jeg tror nok at det har vært ransaket på denne måten i Norge i alle år, og jeg har ikke vært borti noen gang at det ikke skal være lov."

Kan statsråden klargjøre at politiet vil beholde nødvendige hjemler de har i dag, om brukerdoser avkriminaliseres, og samtidig bekrefte at det i dag er ulovlig med ransaking av for eksempel mobiltelefon og hjem i mindre alvorlige saker?

Les heile debatten