Skriftleg spørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:121 (1996-97)
Innlevert: 06.05.1997
Sendt: 07.05.1997
Svart på: 09.05.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Kan forsvarsministeren garantere at hverken forsvarets materiell eller personell vil bli satt inn mot eventuelle demonstrasjoner mot byggingen av de to planlagte gasskraftverkene på Vestlandet?"

Grunngiving

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Det er ikke aktuelt å bruke Forsvarets ressurser mot demonstranter i forbindelse med eventuell bygging av gasskraftverkene på Vestlandet.