Skriftleg spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:149 (2000-2001)
Innlevert: 03.01.2001
Sendt: 04.01.2001
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Svart på: 16.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Finske soldater som har tjenestegjort på Balkan i over ett år skal gjennomgå en helsesjekk for å finne ut om de har vært utsatt for skadelige mengder tungmetall fra utarmet uran. I Italia er seks soldater som har tjenestegjort på Balkan døde av leukemi.
Vil Regjeringen ta initiativ til undersøkelser av norske soldater som har deltatt på Balkan og vil Regjeringen ta initiativ til at NATO rydder opp i forurensingsskadene fra bruken av utarmet uran på Balkan?

Grunngiving

I en NTB-melding 3.januar opplyses det at Italias statsminister ber NATO opplyse om bruken av utarmet uran i konflikten på Balkan. Det opplyses også at finske soldater skal gjennomgå en helsesjekk. Det skal undersøkes om de har vært utsatt for skadelige mengder giftige tungmetaller fra utarmet uran.
I Aftenposten 3.11.00 hevder en britisk biolog at bruken av utarmet uran under kosovokrigen kan føre til store skader. Han mener at innånding av støvet fra uranen vil øke risikoen for kreft i området.
Soldater som har deltatt i fredsbevarende virksomhet vil bli utsatt for dette støvet i en begrenset periode, mens det for lokalbefolkningen utgjør et alvorlig og langsiktig helseproblem. NATO har gjennom KFOR påtatt seg et betydelig ansvar for sikkerheten til befolkningen i Kosovo. Det synes naturlig at NATO derfor tar initiativ til en opprydding i forurensingen, som NATO har forårsaket ved bruk av ammunisjon med utarmet uran.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Stortingsrepresentant Lisbet Rugtvedt har satt fokus på situasjonen som er oppstått etter bruken av ammunisjon med utarmet uran under Kosovokrigen. Hun spør om hvilke initiativ Regjeringen vil ta i forhold til undersøkelser av norske soldater og til at NATO rydder opp i forurensningsskadene.

I mitt svar i Stortingets spørretime 10. januar 2001, redegjorde jeg for de tiltak som treffes i Forsvaret. Blant disse er helseundersøkelser for alt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1990. Jeg registrerer at dette er godt mottatt av berørte tjenestemannsorganisasjoner.

For øvrig viser jeg til den orientering om bruk av våpen med utarmet uran og mulige helseskader forbundet med dette som jeg vil holde i Stortinget 18. januar 2001.