Skriftleg spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1041 (2008-2009)
Innlevert: 20.04.2009
Sendt: 21.04.2009
Svart på: 28.04.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Salg av selskaper mellom Aker ASA og Aker Solutions AS har skapt frustrasjon i regjeringen grunnet mistanke om feil i prosess og prising. Saken reiser spørsmål knyttet til aksjonæravtalen i Aker Holding og regjeringens oppfølging før inngåelse av kjøpsavtale 2. april 2009. Konflikten er likevel begrenset til en strid mellom aksjeeiere.
Kan Regjeringen bekrefte at situasjonen ikke vil få konsekvenser for dialogen med og rammebetingelsene for Aker-systemet, selskapets ansatte og de næringer disse er involvert i?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Aker er underlagt de samme rammebetingelser som andre selskaper, i de næringer de er aktive. Diskusjonene rundt de aktuelle transaksjonene mellom Aker ASA og Aker Solutions AS vedrører ikke disse rammebetingelsene. Alle selskaper, uavhengig av om staten er inne på eiersiden eller ikke, vil kunne ha kontakt med politiske myndigheter og statlige sektororganer om relevante nærings- og sektorpolitiske spørsmål. Vi kan derfor bekrefte at spørsmålet om håndteringen av de aktuelle transaksjonene mellom Aker ASA og Aker Solutions ikke vil få konsekvenser for den alminnelige dialogen med og rammebetingelsene for Aker-systemet, selskapets ansatte og de næringer disse er involvert i.