Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1419 (2009-2010)
Innlevert: 11.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Svart på: 18.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Betalingsbrikkene som brukes i norske bomstasjoner er knyttet til kjøretøyet, og ikke til brukeren av kjøretøyet. Dette skaper en rekke utfordringer for blant annet bruktbilhandlere som får én bompengefaktura for hver eneste bruktbil de kjører igjennom en bomstasjon. Problemet har økt betraktelig siden Arne Sortevik tok opp spørsmålet i Dokument nr. 15:1366 (2008-2009).
Vil statsråden ta initiativ for å sørge for at betalingskort/betalingsbrikke som nyttes i bomringer/bompengepakker følger bruker og ikke kjøretøy?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: AutoPASS-brikken er knyttet til kjøretøyet av flere årsaker. Hovedårsaken er at det skal være mulig å belaste brukeren med rett sum, inkl. rabatt, dersom brikken ikke skulle bli lest ved passering. Registrert eier av kjøretøyet vil i disse tilfellene være den eneste måten å identifisere passeringen på. Å knytte brikken til kjøretøyet gjør det også mulig å skille mellom lette og tunge kjøretøy. Tilknytning mellom betalingsbrikke og kjøretøy er dessuten hovedregelen for tilsvarende betalingssystemer i Europa. Dette er derfor en forutsetning for internasjonalt samarbeid, for eksempel EasyGo-samarbeidet med Sverige og Danmark.

Privatpersoner kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-avtale, og næringsdrivende gis anledning til å knytte flere kjøretøy til samme avtale. De som benytter seg av denne muligheten, vil kun motta en faktura for sine registrerte kjøretøy. Statens vegvesen arbeider med å utvikle systemet, slik at det skal bli mulig å endre registrerings- nummeret på kjøretøy fortløpende via Internett. Dette vil være en stor forbedring, spesielt for bruktbilhandlere og leiebilselskaper.

Selv om det kan være enkelte fordeler med å knytte brikken til brukeren, er jeg av den oppfatning at den beste løsningen, også for brukerne, er å knytte brikken til kjøretøy. Jeg vil derfor ikke ta initiativ til endringer av dagens ordning.