Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1641 (2009-2010)
Innlevert: 26.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Svart på: 07.09.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er Utenriksministeren kjent med henvendelsen fra norgesvenn og Kansas senator Sam Brownback der han uttrykker sterk bekymring for økningen av antisemittisme i Norge.
Hvordan reagerer han på innholdet i brevet, og på hvilken måte vil Regjeringen respondere på denne henvendelsen?

Grunngiving

Norgesvenn og Kansas senator Samuel Dale "Sam" Brownback sendte 3. august et brev til norske myndigheter gjennom vår Washington ambassadør Wegger Christian Strømmen, der han uttrykte sterk bekymring for den økende antisemittismen i Norge.
I brevet, som han ba om å bli gjort kjent for norske myndigheter og næringslivsledere, la han også ved et notat fra Simon Wiesenthal Center der også medlemmer av regjeringen blir anklaget for å bidra til denne urovekkende og svært negative utviklingen.
Med unntak av et mindre oppslag i Dagsavisen 18. august, har den alvorlige henvendelsen fra senator Brownback, så vidt undertegnede er kjent med, i stor grad vært forbigått i stillhet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med henvendelsen fra senator Sam Brownback til ambassadør Wegger Strømmen, som er formidlet via vår ambassade i Washington.

Regjeringen og norske myndigheter tar avstand fra enhver handling eller ytring som gir uttrykk for ringeakt for andre, basert på religion eller etnisk bakgrunn. Norge støtter tiltak for bekjempelse av religiøs intoleranse. Spesielt gjelder dette bekjempelse av antisemittisme og andre former for rasisme og religiøs intoleranse i det norske samfunn. Toleranse, gjensidig respekt og dialog er grunnleggende verdier i det norske samfunn og i vår utenrikspolitikk. Norge er medlem av den internasjonale ekspertgruppen for å bevare minnet om grusomhetene rundt jødeforfølgelsene under 2. verdenskrig og for å forhindre gjentakelse av en liknende rasistisk tragedie. Norge hadde formannskapet i denne ekspertgruppen i 2009. Utryddelsen av jøder, kjent som Holocaust, var et konsept som oppstod i hodene på rasistiske mennesker. Tankegodset som førte til Holocaust er ikke gått over i historien. Det kan skje igjen. Slike tanker kan finne uttrykk på nye måter og på nye steder, også i Norge. Norge og norske myndigheter deltar aktivt for å bekjempe rasisme og antisemittisme internasjonalt og nasjonalt. Det blir derfor helt feil å beskylde regjeringen eller medlemmer av regjeringen for å bidra til fremvekst av antisemittisme, slik de personer senatoren viser til i sitt brev gjør. Disse synspunktene vil jeg formidle til senator Brownback via vår ambassade i Washington.