Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:203 (2011-2012)
Innlevert: 04.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Svart på: 16.11.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Hva er regjeringens standpunkt vedrørende oljesand?

Grunngiving

Olje- og energiministeren har vært i Canada og uttalt seg om oljesand. Til NTB 03.11.11 hevder SPs Erling Sande og miljøvernminister Erik Solheim (SV) at uttalelsene ikke reflekterer regjeringens politikk.
NTB gjengir energiministerens utsagn slik:

"Oljestatsråden har under sitt besøk i Canada onsdag og torsdag kommet med flere kontroversielle uttalelser, hvor han blant annet gir sin fulle støtte til Statoils utvinning av tungolje fra tjæresand i Alberta i Canada. Han refser dessuten EU fordi han mener retningslinjene i det kommende drivstoffdirektivet – hvor nettopp drivstoff basert på olje fra tjæresand utelukkes – ikke er vitenskapelig fundert."

og

"EU-kommisjonen valgte fredag selv å gå i rette med den norske oljeministeren og hans påstander om at direktiv for drivstoffkvalitet ikke er vitenskapelig og transparent.
– EU-kommisjonen hadde ikke kommet med dette lovforslaget hvis det ikke hadde vært basert på vitenskap. Vi er ikke enig i disse uttalelsene i det hele tatt, sier Isaac Valero Valderon, talsmann for EUs klimakommissær Connie Hedegaard."

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Oljesand er ikke en ressurs som utvinnes i Norge. Statoil ASAs aktiviteter inkluderer imidlertid utvinning av oljesand. Det er selskapets styre og administrasjon som skal treffe de forretningsmessige beslutninger i selskapet. Dette er i tråd med statens etablerte eierpolitikk slik den er presentert i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi. Et stort flertall i Stortinget har gitt sin tilslutning til dette synet gjennom behandlingen av to representantforslag om Statoils virksomhet i henholdsvis dokument 8:109 (2008-2009) og dokument 8:25S (2009-2010). Regjeringens prinsipielle standpunkt ligger fast.

Enkeltelementer i EUs drivstoffkvalitetssdirektiv er nå til behandling. Regjeringen har ikke tatt stilling til EU-kommisjonens forslag ennå, og Norge har derfor ingen offisiell posisjon.