Skriftleg spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:263 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 15.11.2011
Svart på: 24.11.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden avkrefte at dette ikke er første trinn i en sammenslåing av høyskolen i Narvik og Universitetet i Nordland?

Grunngiving

Departementet har besluttet å legge ned Studentsamskipsnaden i Narvik som egen virksomhet, og overfører driften til Studentsamskipnaden i Bodø.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Å sikre langsiktig og bærekraftig studentvelferd er en av de viktigste forutsetningene for god høyere utdanning her i landet. Derfor holder vi nær kontakt og samarbeider godt med alle studentsamskipnadene.

Samskipnaden i Narvik har vært nær konkurs, og departementet er kommet til at den beste måten å løse problemene på, er å gi driften et bredere feste ved å knytte den til en større organisasjon med base både i Narvik og i Bodø. Dette mener vi vil være en god løsning for studentene, uavhengig av strukturen i UH-sektoren. Det finnes flere eksempler på at én samskipnad dekker behovene ved flere universiteter og høyskoler, både private og offentlige. Samskipnaden i Oslo sørger for eksempel for studentvelferd ved 23 forskjellige institusjoner.

Den endringen av samskipnadsstrukturen som nå er foretatt, er uavhengig av eventuelle fusjonsstrategier for UH-sektoren. Samskipnader er selvstendige institusjoner i relasjon til universiteter og høyskoler. De har egne mandater, og målet er som før å beholde best mulig og mest mulig studentvelferd.