Skriftleg spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:614 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Svart på: 15.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Svalbard skal nå få forbedret sin SAR-tjeneste ved at man skal ha to likeverdige maskiner. Dette er noe Stortinget påpekte nødvendigheten av for 10 år siden, så at det endelig skjer noe er jammen på tide.
Mitt spørsmål er likevel hvorfor man her velger "gammelt" utstyr all den tid det finnes helikopter av typen S 92, EH 101 og EC 225 som er nyere og bedre enn det en Superpuma er?

Grunngiving

Regjeringen og Stortinget har et stort fokus på våre nordområder og viktigheten av disse. Det fremstår derfor som svært underlig at man ikke velger "State of the art" når man skal forbedre SAR-tjenesten på Svalbard. Det har blitt hevdet at man fra JD sin side ikke "tør" å velge en av de "nye" helikoptrene da det kan oppfattes som man da samtidig velger etterfølgeren til statens eget helikopter: De gamle Sea Kingene. Jeg ser derfor fram til å få statsrådens svar på hvorfor man velger noe som ikke er det beste til å sikre det området regjeringen selv sier er aller viktigst.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: For å styrke redningskapasiteten som følge av bl.a. økt aktivitet på Svalbard og i nordområdene, skal Sysselmannens helikoptertjeneste fra 2014 utvides til to store helikoptre. Dette vil gi tjenesten større rekkevidde, større redningskapasitet, større lasteevne og bedre sikkerhet for redningsmannskapene.

Ved anskaffelsen av nye redningshelikoptre til Svalbard fulgte Regjeringen opp Prop. 146 S (2010-2011) og Stortingets behandling gjennom Innst. 82 S (2011-2012) om å styrke beredskapen på Svalbard ved å inngå kontrakt om en tjenesteleveranse på likeverdige allværs, søk- og redningshelikoptre i «Super Puma» klassen.

Det kom inn tre tilbud som omfattet både dagens standard helikopter Super Puma (AS 332L1 AWSAR) og nye modeller (EC 225 og S-92). Helikoptrene som ble valgt er i tråd med det nivået Stortinget har satt for tjenesten på Svalbard. Etter en samlet vurdering av kvalitet, risiko, leveringsdyktighet og pris kom tilbudet med to Super Puma (AS 332L1 AWSAR) best ut. Helikoptrene vil, når de settes inn i tjeneste, være godt utstyrte allværshelikoptre med bl.a. avisingsutstyr, automatisk innflygingsmulighet, infrarødt søkekamera, nattsynsbriller og styrket heiskapasiteten. Tjenesten blir med dette vesentlig styrket fra dagens nivå.