Skriftleg spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:158 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Svart på: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I hvilken grad kan private og offentlige klinikker for eksempel i Øst-Europa kreve godkjenning og betaling av Norge gjennom Fritt behandlingsvalg og ev. hva slags omfang vurderer regjeringen at dette kan få?

Grunngiving

Prisene i fritt behandlingsvalg kan ligge over tilsvarende priser i lavkost land innenfor EØS, og disse kan dermed ha et insentiv for å benytte ordningen med henvisning til EØS-avtalen. Det er viktig for Stortinget å forsikre seg om at ordningen ikke tapper norske sykehusbudsjetter til fordel for utenlandske sykehus hvor Norge vil ha mindre grad av kontroll, og hvor sykehusene kan ha dårligere forhold knyttet til for eksempel lønn, pensjon og arbeidsvilkår for de ansatte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det fremgår av spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 at loven gjelder for «spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i riket av staten og private, når ikke annet følger av de enkelte bestemmelser i loven». Det innebærer at private tilbydere i utlandet ikke kan delta i fritt behandlingsvalg, med mindre de åpner virksomhet i Norge og denne blir tildelt norsk offentlig godkjenning.