Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:440 (2015-2016)
Innlevert: 15.01.2016
Sendt: 18.01.2016
Svart på: 25.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølge Bergens Tidende den 13. januar ble det i 2015 født 34 barn i Norge med LAR-abstinenser. Barna blir behandlet ved at de får suge på sprøyter med morfindråper 4-6 ganger i døgnet. De fleste graviditetene i LAR er ikke planlagte.
Vil statsråden sørge for et tilbud om gratis og ubyråkratisk tilgang til prevensjonsmidler for kvinner som starter opp i LAR?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Slik det fremgår av Helsedirektoratets Nasjonale retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familie frem til barnet når skolealder kap. 6.1.1 Prevensjonsveiledning og planlegging av graviditet anbefales at kvinner som begynner i LAR bør tilbys gratis prevensjon. Jeg legger derfor til grunn at de relevante klinikker og institusjoner følger denne anbefalingen.
For øvrig viser jeg også til mitt svar av 4. mars 2015 til Stortingets president på representantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen sitt representantforslag Dokument 8:102 (2014-2015). Her fremkommer det også at det er anbefalt å gi kvinner i LAR tilbud om gratis prevensjon.