Skriftleg spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:565 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Svart på: 18.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Holder samferdselsministeren fortsatt fast på vedtatt politikk om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen slik det er slått fast i gjeldende Nasjonal transportplan, og kan samferdselsministeren bekrefte at konkurranseutlysningen av togstrekningene på Trønderbanen og Meråkerbanen inneholder krav til anbyder om elektrisk drift?

Grunngiving

4. februar kunngjorde Samferdselsdepartementet at flere av landets togstrekninger skal lyses ut for konkurranse. Dette gjelder blant annet Dovrebanen, Meråkerbanen og Rørosbanen, alle en del av trafikkpakke 2 med avtaleinngåelse ved årsskifte 2017/2018.
Hele Trøndelag, uavhengig av politisk parti har i en årrekke stått samlet om en satsing på elektrifisering og dobbeltspor på Trønder- og Meråkerbanen. En satsing som også ligger inne i gjeldene Nasjonal transportplan 2014-2023, og som regjeringen tidligere har stilt seg bak.
En konkurranseutlysning av togstrekningene basert på fortsatt drift med dieselteknologi vil avlyse de konkrete planene og den vedtatte politikken i gjeldende Nasjonal transportplan om elektrisk drift av jernbanen på disse strekningene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er omtalt i budsjettproposisjonen for 2016 for Samferdselsdepartementet. Her fremgår det at grunnerverv og detaljplan ferdigstilles i 2016, og at det planlegges for mulig byggestart i 2017 og ferdigstilling i 2023. Videre fremgår det at prosjektet skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2), og at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte når denne er gjennomført. Dette ligger fortsatt fast.
Konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 2 (persontogdrift på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen) vil ta utgangspunkt i dagens trafikkmønster, som er basert på bruk av dieselmateriell på Trønderbanen og Meråkerbanen.
På bakgrunn av de foreliggende planene for elektrifisering av de nevnte strekningene, er det naturlig å se nærmere på muligheten for innfasing av nytt togmateriell i løpet av avtaleperioden for trafikkpakke 2. Jeg kan i den forbindelse nevne at to hybridtog (diesel og elektrisk) av typen Flirt er bestilt for å bli testet på Trønderbanen før det blir besluttet hvilket togmateriell som skal brukes.